Menu:

Steun

Wilt u Advocaten zonder Grenzen Nederland steunen? Maak dan uw donatie over op rekening NL63INGB0008248251, t.n.v. Advocaten zonder Grenzen Nederland, Amsterdam.

Wij zijn een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/Fiscaal nummer: 807313373, zodat u ons een fiscaal-gunstige donatie kunt doen.

anbi logo

Historie

De oprichting van de stichting Advocaten zonder Grenzen Nederland vindt zijn oorsprong in de aanlooptijd naar het Surinameproject toe. In de tweede helft van de jaren negentig is tijdens een cursus voor Nederlandse advocaten in Suriname door Surinaamse collega’s aandacht gevraagd voor de situatie van minderjarige verdachten. De situatie in het Jeugdcellenhuis was volstrekt onder de maat, vooral vanwege de zeer onhygiënische omstandigheden. Door het ontbreken van een financiële vergoeding aan de advocaten werd niet of nauwelijks rechtshulp verleend in pro-deo zaken. Het kwam geregeld voor dat jeugdigen die voor het eerst in aanraking waren gekomen met Justitie, zonder enige rechtshulp maandenlang in voorarrest bleven zitten. Daarbij was er een groot gebrek aan scholing en reclassering van gedetineerde kinderen. Vanuit de Surinaamse advocatuur kwam de vraag naar ondersteuning om de rechtspositie, maar zeker ook de feitelijke situatie van de minderjarigen in het strafrecht te verbeteren.

Terug in Nederland hebben de Nederlandse advocaten een werkgroep geformeerd en werd na korte tijd aansluiting gezocht bij de toen net in 1998 opgerichte wereldstichting van Advocaten zonder Grenzen (Avocats sans Frontières). Zo werd Advocaten zonder Grenzen Nederland officieel opgericht op 29 september 1998.

Al eerder, in 1992 was Advocaten zonder Grenzen in België opgericht . De Belgische stichting heeft tot 1996 vooral aandacht besteed aan kortere missies naar onder meer Sierra Leone, Burundi, Turkije en Noord-Ierland. In verband met de genocide en bloedbaden in Rwanda in 1994 heeft Advocaten zonder Grenzen België na enige missies in 1996 een grootschalig project “Justice pour tous en Ruanda” opgezet, waarbij zowel beklaagden als slachtoffers werden verdedigd en welk project tot heden ten dage voortduurt. Sindsdien heeft Advocaten zonder Grenzen België ook in andere landen grote projecten opgezet, zoals in Burundi, Congo en ook in Oost-Timor, waar Advocaten zonder Grenzen België samenwerkt met  Advocaten zonder Grenzen Nederland.

Er zijn vanaf 1998 verschillende landen toegetreden tot de wereldstichting. Naast Nederland en  België hebben ook Frankrijk, Italië, Mali, Mauretanië, Algerije, Denemarken, Zweden, Canada en Zwitserland zich bij de wereldstichting Advocaten zonder Grenzen aangesloten.