Menu:

Steun

Wilt u Advocaten zonder Grenzen Nederland steunen? Maak dan uw donatie over op rekening NL63INGB0008248251, t.n.v. Advocaten zonder Grenzen Nederland, Amsterdam.

Wij zijn een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/Fiscaal nummer: 807313373, zodat u ons een fiscaal-gunstige donatie kunt doen.

anbi logo

Welkom bij Advocaten zonder Grenzen Nederland

Ieder individu heeft recht op toegang tot het recht in de ruimste zin van het woord: toegang tot een onafhankelijke rechter en toegang tot een onafhankelijke rechtshulpverlener, in het bijzonder de advocaat. In landen waarin dat recht (nog) niet vanzelfsprekend is probeert de stichting Advocaten zonder Grenzen Nederland bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van rechtssytemen die de toegang tot het recht regelen. Advocaten zonder Grenzen Nederland probeert zo bij te dragen aan de wereldwijde verbetering van de rechtsstaat.

Laatste update: De nieuwspagina's van Zimbabwe.