Menu:

Steun

Wilt u Advocaten zonder Grenzen Nederland steunen? Maak dan uw donatie over op rekening NL63INGB0008248251, t.n.v. Advocaten zonder Grenzen Nederland, Amsterdam.

Wij zijn een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/Fiscaal nummer: 807313373, zodat u ons een fiscaal-gunstige donatie kunt doen.

anbi logo

Rechtsbijstand aan minderjarigen in Zimbabwe

For information about the Zimbabwe project in English, please refer to the latest draft of our project plan.News

In september 2014 is de Projectgroep Zimbabwe op zoek gegaan naar een kandidaat om voor drie maanden in Harare ter plaatse te onderzoeken of de plannen voor het opzetten van gefinancierde rechtshulp zoals die door de projectgroep zijn gemaakt haalbaar zijn. Begin oktober is de perfecte kandidate gevonden in de persoon van Carrie van der Kroon. Voor meer informatie over Carrie verwijzen wij naar haar introductie (Engels).

Om de ontwikkelingen van de Projectgroep Zimbabwe te volgen kunt u ook aanmelden voor de Facebook-groep Lawyers without Borders, Dutch Section, Project ZimbabweIn oktober 2009 hebben leden van de Nederlandse en de Belgische sectie van Advocaten Zonder Grenzen ("AdZG") deelgenomen aan een missie naar Zimbabwe . Deze missie werd geïnitieerd door de Human Rights Committee of the Bar of England and Wales. Naar aanleiding van die missie en de aanbevelingen van de Human Rights Committee of the Bar of England and Wales en AdZG is de Nederlandse sectie van AdZG gestart met onderzoek van de mogelijkheden voor het opzetten van een project rechtsbijstand voor minderjarigen in Zimbabwe in samenwerking met lokale NGO's. In december 2010 is er een Zimbabwe-projectgroep gevormd. De projectgroep bestaat uit acht advocaten en twee stafmedewerkers. De projectleden zijn allemaal vrijwilligers (de Nederlandse sectie van AdZG heeft geen betaald personeel).

De projectgroep heeft een Comité van Aanbeveling ingesteld. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit leden die de doelstelling van AdZG en het Zimbabwe-project ondersteunen en de projectgroep vanuit hun expertise met raad en daad bijstaan. De leden zijn: Dik Bol (Stichting Stedenband Haarlem-Mutare), Professor mr. Theo van Boven (Universiteit Maastricht), mr. Jeroen Brouwer (voormalige deken van de Nederlandse Orde van Advocaten), Hugo Knoppert (Zimbabwe Watch), Jan van Olden (CILC), mr. Bernt Schneiders (burgemeester van Haarlem), Adrie van de Streek (Advocaten voor Advocaten) en Professor Dr. Barbara Oomen (Roosevelt Academy).

De eerste fase van het Zimbabwe project bestond uit het doen van algemeen onderzoek naar de rechten van minderjarigen die in detentie of voorlopige hechtenis zitten in Zimbabwe. Ook is de ervaring die is opgedaan in een soortgelijk project van AdZG in Suriname in dit onderzoek meegenomen. Ook is onderzoek gedaan in de literatuur die op het gebied van kinderrechten in Zimbabwe aanwezig is. In deze fase zijn er besprekingen geweest met diverse deskundigen uit Zimbabwe die werkzaam zijn op het gebied van kinderrechten. In dit verband zijn er besprekingen gevoerd met Justice for Children Trust, Legal Resources Foundation, Zimbabwe Watch, Law Society of Zimbabwe en Zimbabwean Lawyers for Human Rights (ZLHR).

Op basis van de in de eerste fase verworven informatie is er een ontwerp projectplan opgesteld. Dit eerste ontwerp projectplan had twee speerpunten, te weten (i) het opzetten van een systeem van gefinancierde rechtsbijstand voor gedetineerde minderjarigen en (ii) het faciliteren en verbeteren van de toegang tot juridische bronnen voor juristen in Zimbabwe. In het derde kwartaal van 2011 is het ontwerp projectplan aan verschillende deskundigen en deskundige organisaties in Zimbabwe gestuurd voor kritische feedback. De ontvangen feedback is verwerkt en heeft geleid tot een herziene versie van het ontwerp projectplan.

In oktober 2011 is de projectgroep door de Law Society Zimbabwe en Justice for Children Trust uitgenodigd om in Zimbabwe het project en de mogelijke samenwerking met lokale partnerorgani-saties te bespreken. Het doel van dit bezoek was om het projectplan aan een reality check te onderwerpen. In deze reality check zijn de volgende vragen aan de orde gesteld en beantwoord: Is er echt een noodzaak voor een rechtsbijstandsprogramma voor minderjarigen in strafzaken in Zimbabwe? Zijn er bestaande of alternatieve rechtsbijstandsprogramma's aanwezig in Zimbabwe? Voorziet het ontwerp projectplan in een behoefte? Is het project ook levensvatbaar? Zijn lokale organisaties in staat en bereid om bij te dragen aan het project? Welke organisaties kunnen als lokale partners voor het project fungeren? Zijn er belemmeringen voor de uitvoering van het project? Met welke uitdagingen moet bij de uitvoering van het project rekening worden gehouden?

Het bezoek vond plaats van 2 tot 11 november 2011. Tijdens dit bezoek hebben er besprekingen met verschillende personen en organisaties in Zimbabwe plaatsgevonden. De projectgroep heeft tijdens dit bezoek waardevolle aanvullende documentatie en informatie gekregen die relevant is om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in Zimbabwe.

Op basis van dit bezoek, de verkregen informatie en de realitycheck heeft de projectgroep geconcludeerd dat in Zimbabwe een behoefte is aan een rechtsbijstandsprogramma voor (gedetineerde) minderjarigen en dat het project zoals uitgewerkt in het projectplan in die behoefte voorziet.

De projectgroep realiseert zich dat voor het opzetten van een rechtsbijstandsprogramma een nauwe samenwerking met lokale organisaties in Zimbabwe noodzakelijk is. Tijdens het bezoek aan Zimbabwe hebben diverse (overheidsgebonden en niet-overheidsgebonden; nationale en internationale) organisaties in Zimbabwe het belang van dit project bevestigd en hun voornemen om actief deel te nemen aan de uitvoering van het project uitgesproken. De projectgroep is onder de indruk van het hoge niveau van deskundigheid van deze organisaties.

De projectgroep is thans bezig met het verwerven van fondsen voor het project. Ook bezoekt zij begin maart 2013 Zimbabwe ter voorbereiding op het project. Voor meer informatie over dat bezoek, klik hier. Bekijk ook het verslag van dag tot dag en een beeldverslag van deze missie


Meer info:
- Eerdere verslagen Zimbabwe project
- Introductie Zimbabwe-project in beelden
- Project plan (English)

In de media:
- Flanderijn, Juist.pdf
- Advocatenblad.pdf
- Boek 9, Tijdschrift voor de Balie Haarlem
- Kennemer Business artikel

De volgende partners steunen het Zimbabwe project:
- Köster Advocaten
- CPO, Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs Radboud Universiteit Nijmegen
- Orde van Advocaten Haarlem